امضاء تفاهم نامه توسعه و ارتقاء همکاری های علمی، پژوهشی و فناورانه میان سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ :‌ 05-08-1399       عکاس : ---


نظرات بینندگان