بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس جهاد دانشگاهی از مزرعه پرورش میگو

تاریخ :‌ 06-08-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان