انعقاد موافقت نامه سه جانبه جهت ارتقاع آموزش کیش

تاریخ :‌ 12-08-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان