بازدید دکتر مظفری از پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

تاریخ :‌ 22-08-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان