بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه های باند جنوبی و ترمینال جدید فرودگاه کیش

تاریخ :‌ 11-10-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان