نشست تخصصي نقش حمايتي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در توسعه فناوري هاي صنعت پتروشيمي فناور در کیش

تاریخ :‌ 28-11-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان