برپائی نشست هم انديشي شيوه جديد مديريت تامين در صنايع پتروشيمي و نوآوري بانك صادرات ايران در مدل زنجيره اي تامين مالي طرح هاي نفت ، گاز و پتروشيمي در کیش

تاریخ :‌ 28-11-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان