برگزاری پنلهای تخصصی دومین‌نمایشگاه پتروشیمی در کیش

تاریخ :‌ 30-11-1399       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان