بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آخرین روز نمایشگاه تخصصی پتروشیمی کیش

تاریخ :‌ 30-11-1399       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان