جلسه هم اندیشی و تبادل نظر مدیران جوامع صنفی در بهره برداری از سامانه کار و اشتغال کیش

تاریخ :‌ 13-12-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان