تقدیر سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش همزمان با آغاز سال نو از زحمات کادر درمان بیمارستان

تاریخ :‌ 30-12-1399       عکاس : محمود خاکباز


نظرات بینندگان