ارتباط ویدیو کنفرانسی بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی درکیش توسط رئیس جمهور (2)

تاریخ :‌ 05-01-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان