امضا تفاهم نامه چهارجانبه میان سازمان منطقه آزاد کیش، انجمن حقوق شناسی، خانه اندیشمندان و موسسه فرهنگی- هنری فعالان حقوق و هنر

تاریخ :‌ 18-01-1400       عکاس : محمود خاكباز


نظرات بینندگان