بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه میکامال کیش

تاریخ :‌ 08-03-1400       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان