مراسم نواخته شدن زنگ مقاومت و مهر در کیش

تاریخ :‌ 03-07-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان