هشتمین کمیته تخصصی تولید ، پشتیبانی و مانع زدائی ها با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 14-07-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان