نشست صمیمی مدیرعامل سازمان با کارکنان اداره استاندارد

تاریخ :‌ 21-07-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان