بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه میکامال کیش

تاریخ :‌ 04-08-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان