بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از مرکز نوآوری

تاریخ :‌ 22-10-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان