بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت عمران آب و خدمات

تاریخ :‌ 06-11-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان