نشست صمیمانه نمایندگان اقشار بانوان منطقه آزاد کیش با مشاور امور بانوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

تاریخ :‌ 24-01-1401       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان