افتتاح 7 طرح ، عمرانی و صنعتی کیش از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور

تاریخ :‌ 00-00-0000       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان