بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از شهرستان بشاگرد

تاریخ :‌ 02-04-1401       عکاس : -- --


نظرات بینندگان