بازدید مهندس كشاورز از مراکز تجاری و فرودگاه بين المللي کیش، به‌منظور بررسی ایمنی غرف و افزایش پروازها

تاریخ :‌ 04-04-1401       عکاس : امير رضا طباطبايي


نظرات بینندگان