نشست سعید محمد مشاور رئیس جمهور با روسا و اعضای هیات مدیره مجامع صنفی کیش

تاریخ :‌ 13-06-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان