تقدیر از هیئت های مذهبی کیش

تاریخ :‌ 07-07-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان