برگزاری نودو سومین جلسه شورای اداری کیش با حضور سرپرست شورایعالی مناطق آزادتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 26-07-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان