بازدید سرپرست شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از طرح های در حال ساخت کیش

تاریخ :‌ 26-07-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان