بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از شرکت همانند ساز بافت

تاریخ :‌ 15-09-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان