بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از بیمارستان کیش

تاریخ :‌ 08-01-1402       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان