مراسم افتتاح و آغاز اجراي طرح صادرات محموله روغن پسماند خوراكي از كيش به آلمان

تاریخ :‌ 05-12-1399       عکاس : فاطمه ياقوتي


نظرات بینندگان