شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 22-12-1399       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان