بازدید مشاور رییس جمهور از طرح عمرانی مصلی و پنج واحد صنعتی و تولیدی كيش

تاریخ :‌ 16-04-1400       عکاس : رضا عبدل پور


نظرات بینندگان