بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز نوآوری کیش

تاریخ :‌ 09-06-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان