دوازدهمین جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 06-08-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان