بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از شرکت همانند ساز بافت و کیش مدیفارم

تاریخ :‌ 06-08-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان