تقدیر سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ازشرکت کنندگان در برنامه مردمی پاکسازی سواحل

تاریخ :‌ 27-09-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان