دوّمین جلسه شورای محیط زیست کیش با موضوع نخاله های ساختمانی

تاریخ :‌ 07-10-1400       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان