رسیدگی به موضوعات جزایر کیش و قشم بصورت ویژه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان

تاریخ :‌ 1400-10-27       عکاس : ---نظرات بینندگان