سومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی با هدف حمایت ازتولیدات داخلی در کیش

تاریخ :‌ 04-12-1400       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان