همایش تخصصی تامین مالی طرح ها و پروژه های پتروشیمی با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور در کیش

تاریخ :‌ 04-12-1400       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان