قسمت آخر برنامه "گفتگو آزاد در منطقه آزاد" شکستن انحصارها در صدور مجوزهای کسب و کار و تذکر به برخی مدیران و کارکنان جهت تسریع در ارائه خدمت رسانی به مردم

تاریخ :‌ 1403-01-28       عکاس : ---نظرات بینندگان