بازدید هیات قطری و وزیر راه و شهرسازی کشور از زیرساخت های ورزشی کیش

تاریخ :‌ 22-01-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان