نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با رئیس ، معاون و مدیربرنامه ریزی دانشگاه ملی عمان

تاریخ :‌ 05-04-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان