بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی شهریار

تاریخ :‌ 10-09-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان