بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ :‌ 01-10-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان