دوازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 03-11-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان