پیش بهره برداری روشنائی باند جنوبی فرودگاه کیش

تاریخ :‌ 25-12-1401       عکاس : حسین تهوّری


نظرات بینندگان