کیش الگوی شفافیت در مناطق آزاد / مجمع عمومی سالیانه سازمان منطقه آزاد کیش بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1400

تاریخ :‌ 18-07-1402       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان