برگزاری کارگروه های حجاب و عفاف، اجتماعی،گردشگری و میراث فرهنگی و گردشگری سلامت با حضور معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور در کیش

تاریخ :‌ 18-07-1402       عکاس : فاطمه یاقوتی


نظرات بینندگان